Välkommen till Markisen!

 

Brf Markisen bildades 1985, men huset förvärvades inte förrän i april 2001Själva huset är uppfört runt 1906. Atmosfären från den gamla tiden sitter på många ställen i väggarna och är något att bevara vilket Föreningen så långt möjligt eftersträvar.


Det är ett av skälen till att Föreningen och dess medlemmar gemensamt har uppställt några ordningsregler i förvaltningen och skötseln av det gamla huset som ska underlätta bevarandet. Ett annat skäl är att alla som har nyttjanderätt till lägenhet i huset ska få njuta av en så bra boendemiljö som möjligt och att en god grannsämja får råda och kan upprätthållas.

 

Fastigheten består av ett gat- och ett gårdshus på Hornsgatan 85 på Södermalm, Stockholm. Föreningen består totalt av 26 bostadsrätter och en hyresrätt; 10 ettor, 8 tvåor, 5 treor och 4 fyra-rums lägenheter. Dessutom ligger en indisk samt en thailändsk restaurang i gathusets bottenvåning.

 

Här hittar du information angående ditt boende i Brf Markisen och vid övriga frågor är det bara att kontakta styrelsen.  

 

styrelsen@brfmarkisen.se
Gathusets fasad