Sophantering

Återvinningsstation finns vid Zinkensdamms stadion för kartong (även pizzakartong), papper, batterier, metallburkar, glas och plast.

En container hyrs av bostadrättsföreningen för att dess medlemmar ska kunna slänga "normal mängd" grovsopor två gånger per år. Vid behov att slänga större mängder grovsopor (tex vid utrivning av kök eller badrum) så ansvarar du själv för bortforsling av materialet. I dessa fall och under tider då container ej är på plats så hänvisas du att slänga el och grovsopor på någon av Stockholms återvinningscentraler (finnes bland annat i Bromma och vid Vanadisberget).

Normalt hushållsavfall kan slängas i sopnedkasten. Det är viktigt att soppåsen försluts ordentligt innan den slängs ned i sopnedkastet. Skymmande varor får absolut inte slängas i sopnedkasten då dessa lätt fastnar.

Avfall/skräp får inte kastas eller förvaras i trappuppgångar, hiss, tvättstuga, innergård eller något av de andra allmänna utrymmena.