Cyklar och barnvagnar

Cyklar ska förvaras i cykelskjulet. Cyklar får inte ställas på gatan, på gården där de står i vägen eller i trapphuset. Cyklar som inte längre används ska inte uppta plats i skjulet. En cykelupprensning görs varje år.

Barnvagnar hänvisas till barnvagnsförrådet i källaren eller den egna lägenheten. Tänk på att fälla upp barnvagnsrampen efter användning.