Dörrar, lås och säkerhet

Samtliga dörrar in till huset från gatan och från innergården skall hållas stängda. Den som går ut eller in ansvarar för att dörren går igen efter att den har öppnats.

Namnbyte på egen ytterdörr ombesörjs av bostadsinnehavaren. Kontakta styrelsen för namnbyte i tavlan i trappuppgången.

Koden till porten bytes med jämna mellanrum då styrelsen finner det lämpligt. Vid byte informeras medlemmarna i god tid.

Vi vill påminna om vår gemensamma skyldighet att ha brandvarnare i samtliga lägenheter. Vi ber därför den som saknar brandvarnare att vända sig till styrelsen, så ombesörjer vi inköp.