Ljudnivå och tider

Speciell hänsyn till husets invånare på kvällar och nätter tar man mellan kl 22:30 och 08:00. Ljudvolymen ska då sänkas generellt, inklusive i trapphuset.

Ljud på innergården stör heller inte bara de boende i det egna huset utan även boende i husen runtomkring. Utan att ge exakta pekpinnar så är det omtanke om sina grannar i huset som gäller.

Om du planerar en bjudning som kommer pågå längre än till 22:30 så kan det vara lämpligt att förbereda grannarna på detta. Du blir även ansvarig för att gästerna lämnar huset utan att föra alltför mycket oväsen och utan att skräpa ner i trapphuset på vägen ut.
Föreningens innergård