Rökning

Rökning i trapphuset, barnvagnsförrådet, vinden, tvättstugan eller andra allmänna innomhusutrymmen är förbjuden! Fimpar tas om hand av fimparen själv och hör inte hemma på gatan, innergården eller något annat allmänt utrymme. "Färska" fimpar får inte slängas i sopnedkastet pga brandrisk, även om de för ögat tycks vara ordentligt släckta.