Särskilda arbeten

Om föreningen - i demokratisk ordning - beslutar om att man tillsammans ska utföra något som annars skulle kräva att man lejer arbetskraft utifrån, deltar alla som har möjlighet. Den som inte har möjlighet att delta meddelar detta i god tid.

Kort sagt: vi ställer upp för varandra.