Städning

Två gånger om året grovstädar vi fastigheten och gården, vår och höst. Det innebär att vi röjer vind och källare och andra gemensamma utrymmen och städar tvättstugan. På gården rensar vi blomlådor, sopar och spolar rent. Soprummet städas och spolas av. De som inte deltar betalar en avgift till föreningen. De som hyr ut sin lägenhet i andra hand ansvarar för att någon från lägenheten deltar i städningen.