Kontakt angående föreningsfrågor: styrelsen@brfmarkisen.se

 
Styrelsen 2018
Mats Ihd Ledamot ordforande@brfmarkisen.se
Inger Kvissberg Ledamot sekreterare@brfmarkisen.se
Björn CollianderLedamot ledamot@brfmarkisen.se
Josephine Trinder Ledamot husansvarig@brfmarkisen.se
Jonas Liljeberg  Ledamotledamot@brfmarkisen.se

Mattias Göthe Suppleant suppleant1@brfmarkisen.se
Ann Liljas Suppleant suppleant2@brfmarkisen.se
 
Valberedningen
Ika Johannesson    
Åsa Colliander    
 
Revisorer
Anders Lundgren Förste  
Elisabeth Göthe  Andre  
Ika Johannesson Suppleant  
 
Postadress
Bostadsrättsföreningen Markisen
Hornsgatan 85
117 26 Stockholm
Sverige
 
Organisationsnummer: 716419-7191