Kalendarium 2021

skickad 22 sep. 2019 11:53 av Brf Markisen   [ uppdaterad 10 mars 2021 08:49 ]

 På grund av Covid 19 är de flesta aktiviteter  pausade. Vi hoppas kunna planera in vårstädning och grillkvällar på gården när restriktionerna lättar. Vi återkommer med datum. 

Datum för Årsmöte är planerat men vi återkommer med inbjudan om det kommer hållas digitalt eller i lokal

                                              

                                                     Årsmöte - 19/5 18:30www.brfmarkisen.se

 

Stockholm 2019-09-22

Styrelsen

KALLELSE STÄDDAG – 12:e JUNI!

skickad 1 juni 2014 10:59 av Per-Anders Ekström

NYHETSBLAD OCH KALLELSE TILL STÄDDAG

Sommaren närmar sig med stormsteg. För att hålla gården och fastigheten stiliga inför sommarens intåg vill vi i styrelsen kalla föreningens medlemmar till städdag kl 18.00 torsdagen den 12:e juni.

 På städdagen samlas vi i entrén kl 18.00 och delar upp uppgifterna. Som under tidigare år tar vi oss an städuppgifter som tvättstugan, soprummet, trapphusen och gården. Vi kommer också att ställa en sopbehållare (container) utanför porten för att möjliggöra tömning av grovsopor från lägenheterna och det gemensamma grovsopförrådet på vinden. Sopbehållaren kommer att stå kvar till och med helgen efter. Vid tidigare städdagar har förbipasserande passat på att nyttja de behållare vi har hyrt, så pass att det vi själva har velat slänga knappt har fått plats. Vi kommer därför att låsa behållaren. Den som vill slänga andra tider än städdagen kan vända sig till Nellie Lindeborg på gatuplan i gårdshuset – hon kommer att ha nyckel.

 Efter städningen tänkte vi att vi kunde slå oss ned tillsammans på gården och njuta av försommarkvällen. Vi ordnar med korvgrillning och dryck. Välkomna förstås att ta med annat ni kan vilja ha!

 På städdagen kommer vi även att slänga oanvända cyklar, något  de som har bott i föreningen ett tag vet att vi gör då och då. Anledningen är att gamla och oanvända cyklar ibland blir kvar, så pass att de som verkligen använder sina cyklar inte kan komma fram ordentligt eller ställa  dem i cykelstället. På sistone har cykelbeståndet vuxit till sig igen. Vi vill därför be alla om att senast morgonen den 12:e juni enkelt men tydligt märka era cyklar med era namn.

 Obs! Att vi på städdagen kommer att slänga sådana föremål från det gemensamma förrådet på vinden som inte är märkta eller annars tydligt i bruk, liksom cyklar som är både omärkta och i uppenbart otjänligt skick.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta – väl mötta!


NY STYRELSE

 Sedan årsmötet den 7:e maj är styrelsen sammansatt enligt följande;

 

-          Mats Ihd, ordförande

-          Anna Ejve, ledamot och sekreterare/protokollförare

-          Kristian Sahlin, ledamot och kassör

-          Per-Anders Ekström, ledamot och sekreterare/hemsideansvarig

-          Mattias Pontén, ledamot och husansvarig

-          Nellie Lindeborg, suppleant

-          Mattias Göthe, suppleant

 

Per-Anders är den som förvaltar och hanterar fastighetspärmen där pantsättningar och uppgifter om lägenhetsinnehavare och upplåtelse avtal förvaras

Välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor!

 

UPPSAGD FASTIGHETSSKÖTARE

Styrelsen har sagt upp avtalet med Paveco AB, som sedan 2012 stått för fastighetsskötseln i huset.  Om ni som medlemmar upptäcker fel i huset ber vi er att i första hand kontakta husansvarige Mattias Pontén eller någon annan i styrelsen.


 GEMENSAMMA KABELTVAVTALET UPPSAGT

Styrelsen har sagt upp det gemensamma gruppavtalet med Comhem så från och med augusti får medlemmarna själva välja sin egen TV-distributör och paketlösning (möjliga val är exempelvis comhem och bredbandsbolaget). Comhem kommer dock fortsätta distribuera marknätets basutbud utan kostnad för de som väljer att inte teckna eget avtal med kabel-TV-distributör. Detta betyder då givetvis att det obligatoriska kabel-TV-tillägget på månadsavin (122 SEK) försvinner.

  

OBLIGATORISK BREDBANDSAVGIFT

Styrelsen har beslutat att i samband med att kabel-TV-avgiften försvinner från månadsavin, införs obligatorisk bredbandsavgift, denna blir på 155 SEK per lägenhet. Detta var tidigare en kostnad som belastade föreningens budget.

  

KONTAKTUPPGIFTER TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR

På årsstämman den 7:e maj kom det upp önskemål om att komplettera medlemsförteckningen med kontaktuppgifter, dvs telefonnummer och e-postadress. Detta för att vid eventuellt behov snabbt kunna nå ut till föreningens medlemmar (till exempel vid vattenskador under semestertider..). Med fördel kan ni skicka era kontaktuppgifter via e-post till styrelsen@brfmarkisen.se, alternativt kan ni knacka på eller lägga en lapp i brevlådan hos Per-Anders Ekström på plan 5 i gathuset.

 Om ni vill spara på miljön och slippa få månadsavierna i pappersform finns det möjlighet att få dem digitalt istället. Skicka i sådana fall ett mail till styrelsen@brfmarkisen.se och bekräfta detta (tillsammans med den mailadress som den digitala avin ska skickas till).

 

Stockholm 2014-05-28

Styrelsen

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014

skickad 27 apr. 2014 13:30 av Per-Anders Ekström

Styrelsen kallar härmed dig som medlem i brf. Markisen till föreningsstämma 2014. Liksom föregående år håller vi till i Ekermanska malmgården med dess trevliga trädgård. Ta med något att grilla, så ställer föreningen upp grill och bjuder på tilltugg och dryck. Vi tar tillfället i akt att njuta av gott sällskap i en riktig stockholmsk malmgård!


Datum och tid:     onsdagen den 7 maj kl. 18.00

Plats:         Ekermanska malmgården, Ekermans gränd 3-5 (50 meter in från Ringvägen, vid järnvägen mot Årstabron)

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Årsstämmans öppnande

2.         Godkännande av dagordning

3.         Val av ordförande för stämman

4.         Val av protokollförare

5.         Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.         Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

7.         Fastställande av röstlängd

8.         Styrelsens årsredovisning för 2013 (bilaga 1)

9.         Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 samt information om planerat arbete (bilaga 2)

10.      Revisorernas berättelse över sin granskning av föreningens redovisning (bilaga 3)

11.      Fastställande av resultat- och balansräkning

12.      Beslut om resultatdisposition

13.      Styrelsens ansvarsfrihet

14.      Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.      Val av revisorer och suppleanter

16.      Arvoden till styrelsefunktionärer och revisorer för 2014

17.      Utseende av valberedning till nästa årsstämma

18.      Upplåtande av nyttjanderätt till tilläggsutrymme utanför lägenhet nr 25

19.      Övriga frågor

20.      Stämmans avslutande

bilagor

bilaga 1. Årsredovisning för 2013 (delas ut senare)

bilaga 2. Verksamhetsberättelse för 2013 (delas ut senare)

bilaga 3. Revisorernas berättelse(delas ut senare)

 

Väl mött!

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013

skickad 8 maj 2013 10:41 av Per-Anders Ekström   [ uppdaterad 8 maj 2013 10:42 ]

Styrelsen kallar härmed dig som medlem i brf. Markisen till föreningsstämma 2013. Liksom föregående år håller vi till i Ekermanska malmgården med dess trevliga trädgård. Ta med något att grilla, så ställer föreningen upp grill och bjuder på tilltugg och dryck. Vi tar tillfället i akt att njuta av gott sällskap i en riktig stockholmsk malmgård!

Datum och tid: tisdagen den 14 maj kl. 18.00

Plats: Ekermanska malmgården, Ekermans gränd 3-5 (50 meter in från Ringvägen, vid järnvägen mot Årstabron)


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Årsstämmans öppnande

2.         Godkännande av dagordning

3.         Val av ordförande för stämman

4.         Val av protokollförare

5.         Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.         Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

7.         Fastställande av röstlängd

8.         Styrelsens årsredovisning för 2012 (bilaga 1)

9.         Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 samt information om planerat arbete (bilaga 2)

10.      Revisorernas berättelse över sin granskning av föreningens redovisning (bilaga 3)

11.      Fastställande av resultat- och balansräkning

12.      Beslut om resultatdisposition

13.      Styrelsens ansvarsfrihet

14.      Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.      Val av revisorer och suppleanter

16.      Arvoden till styrelsefunktionärer och revisorer för 2013

17.      Utseende av valberedning till nästa årsstämma

18.      Övriga frågor

19.      Stämmans avslutande

bilagor

bilaga 1. Årsredovisning för 2012 (delas ut senare)

bilaga 2. Verksamhetsberättelse för 2012 (delas ut senare)

bilaga 3. Revisorernas berättelse(delas ut senare)

 

Väl mött!

Stockholm 2013-04-29

Styrelsen

Namnlös

skickad 15 apr. 2013 08:24 av Per-Anders Ekström   [ uppdaterad 22 sep. 2019 11:54 av Brf Markisen ]

1-5 of 5