Nyheter‎ > ‎

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013

skickad 8 maj 2013 10:41 av Per-Anders Ekström   [ uppdaterad 8 maj 2013 10:42 ]

Styrelsen kallar härmed dig som medlem i brf. Markisen till föreningsstämma 2013. Liksom föregående år håller vi till i Ekermanska malmgården med dess trevliga trädgård. Ta med något att grilla, så ställer föreningen upp grill och bjuder på tilltugg och dryck. Vi tar tillfället i akt att njuta av gott sällskap i en riktig stockholmsk malmgård!

Datum och tid: tisdagen den 14 maj kl. 18.00

Plats: Ekermanska malmgården, Ekermans gränd 3-5 (50 meter in från Ringvägen, vid järnvägen mot Årstabron)


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Årsstämmans öppnande

2.         Godkännande av dagordning

3.         Val av ordförande för stämman

4.         Val av protokollförare

5.         Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.         Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

7.         Fastställande av röstlängd

8.         Styrelsens årsredovisning för 2012 (bilaga 1)

9.         Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 samt information om planerat arbete (bilaga 2)

10.      Revisorernas berättelse över sin granskning av föreningens redovisning (bilaga 3)

11.      Fastställande av resultat- och balansräkning

12.      Beslut om resultatdisposition

13.      Styrelsens ansvarsfrihet

14.      Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.      Val av revisorer och suppleanter

16.      Arvoden till styrelsefunktionärer och revisorer för 2013

17.      Utseende av valberedning till nästa årsstämma

18.      Övriga frågor

19.      Stämmans avslutande

bilagor

bilaga 1. Årsredovisning för 2012 (delas ut senare)

bilaga 2. Verksamhetsberättelse för 2012 (delas ut senare)

bilaga 3. Revisorernas berättelse(delas ut senare)

 

Väl mött!

Stockholm 2013-04-29

Styrelsen

ĉ
Per-Anders Ekström,
8 maj 2013 10:41
Comments