Nyheter‎ > ‎

NYHETSBLAD OCH KALLELSE TILL STÄDDAG

skickad 15 apr. 2013 08:24 av Per-Anders Ekström   [ uppdaterad 15 apr. 2013 08:26 ]

STÄDDAG    –    25 APRIL!

Tro det, eller kanske inte – våren är nästan här! Gamla löv träder fram, frön seglar ner på gården och solen blottar allt. För att hålla gården och fastigheten stiliga inför sommaren vill vi från styrelsens sida kalla alla till vårstäddag kl 17.30 torsdagen den 25 april.

På städdagen samlas vi i entrén kl 17.30 och delar upp uppgifterna. Som under tidigare år tar vi oss an städuppgifter som tvättstugan, soprummet, trapphusen och gården. Vi kommer också att ställa en sopbehållare (container) utanför porten för att möjliggöra tömning av grovsopor från lägenheterna och det gemensamma grovsopförrådet på vinden. Sopbehållaren kommer att stå kvar till och med måndag morgon den 29 april. Vid tidigare städdagar har förbipasserande passat på att nyttja de behållare vi har hyrt, så pass att det vi själva har velat slänga knappt har fått plats. Vi kommer därför att låsa behållaren. Den som vill slänga andra tider än städdagen kan vända sig till Emeli Stenqvist på plan 3 i gårdshuset – hon kommer att ha nyckel.

Efter städningen tänkte vi att vi kunde slå oss ned tillsammans på gården och njuta av vårkvällen, förutsatt att det inte snöar. Vi ordnar med korvgrillning och dryck. Välkomna förstås att ta med annat ni kan vilja ha!

På städdagen kommer vi även att slänga oanvända cyklar och barnvagnar, något dem som har bott i föreningen ett tag vet att vi gör då och då med cyklar. Anledningen är att gamla och oanvända cyklar ibland blir kvar, så pass att dem som cyklar inte kan komma fram ordentligt eller ställa sina cyklar i cykelstället. Vi vill därför be alla om att senast morgonen den 25 april tydligt märka era cyklar och barnvagnar med namn.

Obs! Att vi på städdagen kommer att slänga cyklar och barnvagnar som är både omärkta och i uppenbart otjänligt skick.

De som vill arbeta men inte kan den 25:e kan säga till i förväg hos styrelsen. Vi avvaktar då städdagens utfall och delar ut extrauppgifter till dem som har anmält i förväg. Utför ni uppgiften inom ett par veckor behöver ni inte betala den frånvaroavgift om 500 kronor per hushåll årsmötet beslutade om 2006. Säg till hos Henrik Bergquist om ni i förväg vill anmäla önskemål om uppgift, per elpost till hbergquist@yahoo.com eller med dörrknack eller lapp i brevlådan på plan 2 i gatuhuset.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta – väl mötta!

 

Sopordning och råttor

Vårt system med sopnedkast till källaren fungerar i grunden väl. För att det ska fungera är det av stor betydelse att vi noggrant knyter ihop säckar, liksom att vi bara slänger ner just soppåsar. Skälen är tre. För det första studsar illa ihopknutna påsar studsar mot väggen i nedkastet så att soporna läcker ut. Pizzakartonger, lådor och annat fastnar och blockerar nedkastet, och systemet slutar att fungera. För det andra får föreningen betala böter om sophämtarna upptäcker annat än hushållssopor, exempelvis elavfall, bland soporna. För det tredje lockar trasiga soppåsar ohyra, främst råttor. Problemet är svårt att förebygga, men vi kan göra huset mindre lockande genom att vara noga med soporna – och även tänka på att stänga dörrarna in och ut från gården.

 

Trädgårdssysslor på gården och annan husförbättring

Tack vare några medlemmars flit och flyhänthet har vi de senaste åren fått en riktigt fin gård med örter man kan klippa och ha till matlagning, fina blommor och till och med ett och annat smultron. Under 2012 flyttade dock ett par av eldsjälarna flyttat, så vi skulle särskilt välkomna nya eldsjälar med gröna fingrar! Föreningen ersätter förstås utgifter för jord, inköp av frön mm. Säg bara till om ni vill vara med, med dörrknackning hos Henrik Bergquist på plan 2 i gathuset eller på hbergquist@yahoo.com.

 

Brand i huset och brandvarnare

Som flera säkert märkte besökte brandkåren och polisen huset häromveckan. Anledningen var en brand utan allvarligare följder. Vi vill påminna om vår gemensamma skyldighet att ha brandvarnare i samtliga lägenheter. Vi ber därför den som saknar brandvarnare att vända sig till styrelsen, så ombesörjer vi inköp.

 

TV-anslutning och bredband

För att uppnå större valfrihet för medlemmarna och bättre villkor har styrelsen sagt upp TV-gruppanslutningen genom ComHem; avtalet upphör dock först 30 juni 2014. Under tiden har vi beslutat att föreningen betalar för bredbandsanslutningen i ytterligare sex månader till 30 juni i år, så att alla har tillräcklig tid att säga upp eventuella egna bredbandsabonnemang.

 

Besiktning av våtutrymmen

Under vintern har vi lagat en allvarligare vattenskada i ett våtutrymme i huset. Från styrelsens sida kan vi därför komma att vilja besiktiga de lägenheters våtutrymmen där vi saknar uppgifter om upprustning det senaste årtiondet. Vi kontaktar berörda bostadsrättsinnehavare.

 

www.brfmarkisen.se

Slutligen – ta in titt på den nya snygga utformingen på hemsidan!

 

Stockholm 2013-04-12

Styrelsen

Comments